بذر کوپیاپوا کراینزیانا فیلد دار

(دیدگاه کاربر 3)

۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کاکتوس کوپیاپوا
بذر کوپیاپوا کراینزیانا فیلد دار

۵۰۰,۰۰۰ تومان