بذر گلاندولی کاکتوس میکس KD1283

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)