بسته شماره دو

۱۷۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر در بسته: ۱۰۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بسته شماره دو

۱۷۰,۰۰۰ تومان