بسته شماره یک

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر در بسته: ۱۰۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بسته شماره یک

۳۰۰,۰۰۰ تومان