بذر نخل ماداگاسکار KD1171

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.