قیچی باغبانی فلکو ۱۱ اصل سوئیس قیچی هرس سبک و حرفه ای فیلکو ۱۱ felco

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

قیچی باغبانی فلکو 11 اصل سوئیس
قیچی باغبانی فلکو ۱۱ اصل سوئیس قیچی هرس سبک و حرفه ای فیلکو ۱۱ felco

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان