قیچی باغبانی فلکو ۵ اصل سوئیس مناسب هرس های سنگین فیلکو ۵

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

قیچی هرس فلکو ۵
قیچی باغبانی فلکو ۵ اصل سوئیس مناسب هرس های سنگین فیلکو ۵

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان