قیچی باغبانی فیسکارس PX92 دسته چرخان فنلاند ۳ برابر قدرت هرس بیشتر

۸۹۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

خرید قیچی باغبانی اصل
قیچی باغبانی فیسکارس PX92 دسته چرخان فنلاند ۳ برابر قدرت هرس بیشتر

۸۹۰,۰۰۰ تومان