بذر آستروفیتوم کاپوت مدوسا

۳۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر آستروفیتوم کاپوت مدوسا kd1111
بذر آستروفیتوم کاپوت مدوسا

۳۰,۰۰۰ تومان