بذر کلیستو کاکتوس استراووسی kd1150

2,000 تومان

موجود در انبار

Cleistocactus strausii
بذر کلیستو کاکتوس استراووسی kd1150

2,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)