بذر کلیستو کاکتوس استراووسی

۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

Cleistocactus strausii
بذر کلیستو کاکتوس استراووسی

۲,۰۰۰ تومان