بذر ساکولنت فوکاریا تگرینا کد محصول kd1149

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)