بذر مامیلاریا آلبیکانس kd132

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)