بذر نوتو خورشیدی تیغ بلند KD1273

3,000 تومان

موجود در انبار

notocactus leninghausii longispina
بذر نوتو خورشیدی تیغ بلند KD1273

3,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)