بذر نوتوکاکتوس شلوسری بسته ۱۰ عددی

۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر نوتوکاکتوس شلوسری
بذر نوتوکاکتوس شلوسری بسته ۱۰ عددی

۲,۰۰۰ تومان