بذر پارودیا اوتونیس kd166

2,500 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای ۱۰ عدد بذر می‌باشد.

موجود در انبار

Parodia Ottonis
بذر پارودیا اوتونیس kd166

2,500 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)