بذر پارودیا ورنری کد محصول kd1114

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)